Een goede parcoursverkenning ... zo doen topruiters het!

Een goede parcoursverkenning ... zo doen topruiters het!

Voordat de jumping actie echt van start kan gaan, wandelen de ruiters steeds een parcoursverkenning. Ze verkennen het te rijden parcours. Maar buiten het aantal galoppassen, waar letten de ruiters nog op?

De top van de springwereld zal vaak eerst het parcours afstappen en als geheel bekijken voor het elk element afzonderlijk gaat analyseren. Immers bekijkt een parcoursbouwer de opstelling steeds als één geheel, en die insteek willen de ruiters vaak eerst begrijpen. In dit geheel bekijken de ruiters alvast de opportuniteiten die er zijn en de moeilijkheden tussen de hindernissen.

Deel het parcours op in stukjes

Nadien zullen de atleten het parcours opsplitsen in segmenten. Zo splitsen ze het parcours op in de verschillende lijnen die andere benaderingen vragen. Elke lijn kan zijn eigen moeilijkheid hebben, bovendien kan de ene lijn de basis vormen voor de opvolgende.

Het belang van de eerste hindernis!

De eerste sprong is belangrijk. Deze zet de toon van het parcours. Daarom kijken de top atleten alvast even naar waar de chrono's gepositioneerd staan. Nadien kijken ze na hoe ze het best kunnen aanrijden naar de eerste hindernis. Het aanrijden naar die eerste hindernis is van belang. Het legt de basis voor het ritme en wending die volgt en stippelt zo de start van het eigen parcours uit.

Hoe ziet mijn paard het?

Elk paard is uniek. Het ene paard heeft schrik van blauwe balken, het andere van water, het andere van de bloemen die de hindernissen opfleuren. Als ruiter ken je je paard meestal door en door. Het is dan ook belangrijk om het parcours te bekijken vanuit het oogpunt van je paard. Waar zal je paard eventueel een schrikreactie vertonen en aldus afgeleid zijn. Waar dient je paard extra ondersteuning te krijgen? Belangrijk is dat er enkele standaard elementen zijn in het parcours die je paard kunnen doen opschrikken.

  • waterhindernissen met een reflectie
  • bewegende elementen zoals banners
  • de aanwezigheid van (bewegend)publiek. (plaats waar publiek nabij het parcours staat).
  • de zon kan voor schaduwen zorgen!

Sommige hindernissen gaan ook op in het decor of de achtergrond, ook hier houdt je best rekening met. Het verschil in kleur en patroon helpt de ruiter vaak het parcours te onthouden, maar je bekijkt het dus ook best even vanuit het oogpunt van het paard.