Contact

EQUNEWS
Exploitatie door
Equ.Media Comm. V.
Langendamdreef 22
B-9880 Aalter
e.: redactie@equmedia.be
t.: +32(0)489 785 269


IMPRESSUM

Inbreuken op copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Equ.Media en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Equ.Media of diens leveranciers. 

Het is ten strengste verboden enige content van Equ.Media en diens kanalen over te nemen, hetzij visueel, hetzij textueel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring of overeenkomst.

Artikel 10.1: Intellectuele eigendom bij derden.
Indien Equ.Media vaststelt dat een inbreuk op haar intellectuele eigendom wordt verricht door een externe partij, dan kan, zonder tegenbericht, Equ.Media een vergoeding  opeisen volgens volgende barema's:

- Beeldmateriaal : 500 euro/ inbreuk (ex. BTW).*
- Videomateriaal : 50 euro / dag / inbreuk (ex. BTW).*
- Grafische werken : 1250 euro / inbreuk (ex. BTW)*

*Indien de inbreuk na aanmaning aanwezig blijft staat het Equ.Media toe de vergoeding te verhogen met een limiet van 50.000 euro (ex. BTW) per inbreuk.

Indien onze website een inbreuk maakt op de copyright gelden onze tarieven in het geval van afwezigheid algemene voorwaarden van tegenpartij. Inbreuken die bekeurd worden zonder facturatie zullen vergoed worden aan 25% van de inbreuk tarieven zonder aanwezigheid van algemene voorwaardes van de tegenpartij. Bij aanwezigheid algemene voorwaarden tegenpartij alsook facturatie wordt 100% van het bekeurde bedrag vergoed.

(ENGLISH Intellectual rights and ownership - Bij twijfel vraag een Nederlandse vertaling!).

Contact – Impressum for Equnews and all his websites and Social Media*. De verantwoordelijke exploitant is Equ.Media BV gevestigd te Langendamdreef 22, 9880 Aalter. De eigenaar van de merknaam is dhr. Bram van Hulle. Laatste is niet verantwoordelijk voor eventuele inhouden gepubliceerd op dit platform.

 

*equnews – equnews.org – equnews.be – equnews.nl – equnews.co.uk – equnews.com – equnews.fr – equnews.cn – equnews.de – equnews.no – equnews.ca – equnews.ru all in ownership of BRam van Hulle


*equpics.be – equpics.com – equteam.be – equmedia.be – equestrian-auctions.com – equpages.com – equdating.com – equlifestyle.eu -equestrianawards.org -equestrianawards.be – equestrianawards.nl all in ownership of BRam van Hulle


*facebook.com/equnewscom – facebook.com/equnewsnl – facebook.com/equnewsbe – facebook.com/equnewsno – facebook.com/equnewsfr – facebook.com/equnewsde – facebook.com/equnewsru all in ownership of BRam van Hulle


*instagram.com/equnews / instagram.com/equnewsfr /  snapchat: equnews / youtube.com/equnews / equnews APP / twitter/equnewsbe – twitter/equnewscom – twitter/equnewsfr all in ownership of Bram van Hulle