De Duitse federatie halveert kosten voor wedstrijdorganisaties

De Duitse federatie halveert kosten voor wedstrijdorganisaties

Meer en meer wedstrijdorganisaties kampen met financiële moeilijkheden. Recent gaven we nog inzicht in hoeveel het oa. kost om een regionale wedstrijd te organiseren. De Duitse Federatie heeft nu besloten de kosten drastisch te verlagen. "De deelname aan wedstrijden zal wel duurder worden klinkt het, iedereen moet zijn steentje bijdragen om organisatoren te ondersteunen," klinkt het.

Vanaf 28 februari 2020 zal de Duitse federatie 52 cent subsidie schenken aan wedstrijd organisaties. In totaal is dit op 1,4 miljoen euro geschat. Daarnaast zal de fokkerspremie met 36% worden verlaagd en zijn de tarieven voor internationale combinaties verhoogd.

Niet alleen nationale, maar ook internationale wedstrijden in Duitsland hebben het zwaar. Volgens de FN komt dat door de kwaliteit van (inter)nationale evenementen in het buitenland, wat steeds verder toeneemt.

Fokker is de dupe

In Duitsland krijgen Fokkers een vergoeding wanneer hun fokproducten goed presteren. Door het verlagen van deze fokkerspremie lijkt de fokker nu de dupe van de nieuwe regel.