Organisatie Sunshine Tour: "Paarden mogen het concours verlaten maar NIET zonder health certificate"

Organisatie Sunshine Tour: "Paarden mogen het concours verlaten maar NIET zonder health certificate"

De organisatie van de Sunshine Tour heeft nu ook in een officiële mededeling meer duidelijkheid verschaft over wat er zich momenteel op het wedstrijdterrein voordoet. "Er is een paard dat neurologische symptomen van EHV-1 vertoont, hoewel het naar verluidt negatief op het virus heeft getest. Het paard staat sinds 26 februari in isolatie op twee kilometer van het wedstrijdterrein", gaan ze van start.

De MAPA, de OC en de FEI hebben een volledige risicoanalyse uitgevoerd en op grond van een akkoord tussen alle partijen, en om een ordelijk vertrek van de paarden te verzekeren, kan de competitie slechts tot zondag 7 maart doorgaan, onder de volgende voorwaarden:

- In het hele stadion zullen extra bioveiligheidsmaatregelen worden genomen.

 - De paarden mogen het terrein verlaten, maar pas nadat het vereiste gezondheidscertificaat en de TRACES-documenten zijn overgelegd. De plaatselijke autoriteiten zullen extra personeel inzetten om het verstrekken van de documenten te bespoedigen.

 - Paardenpaspoorten worden aan atleten/eigenaars teruggegeven zodra alle papieren voor vertrek in orde zijn.

 - Indien paarden de locatie verlaten zonder het vereiste gezondheidscertificaat en TRACES, zullen de relevante nationale veterinaire autoriteiten op de hoogte worden gebracht en zullen er sancties volgen.

 - De FEI zal ook alle paarden die zonder gezondheidscertificaat vertrekken, blokkeren en de betrokken atleten sancties opleggen.

 - Alle contactpaarden - die in hetzelfde blok zijn gestald als het zieke paard voordat het in isolatie werd gezet - worden momenteel geïdentificeerd en zullen worden geblokkeerd van competitie en in isolatie worden gezet volgens de EHV-protocollen.

 - Alle paarden waarbij het management (grooms of atleten) contact heeft gehad met het zieke paard of met contactpaarden, worden ook van de wedstrijd uitgesloten en in isolatie geplaatst volgens de EHV-protocollen.

 - Atleten die zich voor het einde van het evenement uit de competitie terugtrekken, worden niet bestraft.

 - Als er geen medewerking wordt verleend aan het bovenstaande, zullen de plaatselijke autoriteiten de locatie afgrendelen om te voorkomen dat paarden illegaal vertrekken.

- De FEI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen en/of het evenement volledig af te gelasten als de situatie verandert.


We moeten samenwerken om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken en we stellen de medewerking van alle atleten en eigenaars aan bovenstaande voorwaarden zeer op prijs.