Uitbraak EHV-1 in Desert International Horse Park escaleert: "De situatie is zeer ernstig"

Uitbraak EHV-1 in Desert International Horse Park escaleert: "De situatie is zeer ernstig"
Eerder deze week vernam u reeds via onze website dat er in Desert Horse Park (Thermal) een uitbraak had plaatsgevonden van het EHV-1 (rhinopneumonie). Een paard liet daarbij het leven. De organisatie komt nu met een update over de situatie. 

"Sinds het begin van de EHV-1 besmetting hier in Desert International Horse Park hebben we geprobeerd om transparantie te creƫren rond de gebeurtenissen die zich ontvouwden", aldus de organisatie. "Er is consequent gecommuniceerd via drie bronnen: onze eigen aankondigingen, de website van de CDFA die de meest actuele informatie over de gevallen publiceert, en een website van derden, www.equinediseaescc.org. De website van het CDFA is een primaire bron voor dierenartsen en geeft de meest feitelijke informatie over de stand van zaken met betrekking tot de besmetting van het paardenpark."

"We hebben ons altijd geconcentreerd op het doen van al het mogelijke, op aanwijzing van de CDFA en de USEF, om een einde te maken aan de infectie op het terrein, en dat zullen we blijven doen. We zullen kosten noch moeite sparen om dit zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Hoewel we zo vaak mogelijk proberen te communiceren, richten we ons soms op de onmiddellijke noodzaak om paarden zo snel mogelijk te isoleren en af te zonderen wanneer koorts en/of infectie worden vastgesteld. In die periodes kan een bredere communicatie van onze kant vertraging oplopen, maar de CDFA-website is altijd up-to-date."

"De situatie in het paardenpark is zeer ernstig. En ze is voortdurend - bijna elk uur - in ontwikkeling. Het is bijna onmogelijk om voortdurend een accuraat beeld van de situatie te schetsen. Paarden die negatief testen, testen twee dagen later positief. Paarden die positief testen, testen negatief als ze herstellen. Paarden met de niet-neurologische stam van EHV-1 ontwikkelen neurologische symptomen en worden dan ingedeeld als EHM. Maar zij zijn niet drager van de neurologische stam van EHV-1. Dit is een complex virus. Wij werken nauw samen met de deskundigen, en op hun aanwijzing, aan prioriteiten, maatregelen en middelen."

"De afgelopen dag hebben we nog meer paarden met EHV-1 in andere stallen geĆÆdentificeerd. Deze paarden zijn onmiddellijk geĆÆsoleerd. Cohorten van blootgestelde paarden zijn ook in quarantaine geplaatst in verschillende stallen. Van de drie oorspronkelijke paarden in isolatie zijn er nu twee negatief getest. Er zijn nog drie positieve gevallen, maar die waren allemaal paarden die eerder in de week negatief testten. Alle paarden zijn stabiel en vertonen geen symptomen. Helaas hebben ook twee koortsige paarden neurologische symptomen ontwikkeld. Een van hen is gisteravond geĆ«uthanaseerd."

"Zoals we gisteren al meldden, willen de staat en de USEF dat we ons "koest houden". We hebben voorkomen dat paarden binnenkomen en waar mogelijk hebben we paarden die op doorreis waren, weggestuurd. Hoewel iedereen vrij is om te vertrekken, brengt dit ook uitdagingen met zich mee, aangezien we willen zorgen voor de beste monitoring van mogelijk blootgestelde paarden die asymptomatisch blijven. We willen ook nogmaals wijzen op het cruciale belang, en de routinematige beste praktijk, om paarden die terugkeren van shows gedurende ten minste 7 dagen te isoleren van alle andere paarden om de monitoring voort te zetten."

"Uiteindelijk moet je doen wat jij en je dierenarts belangrijk vinden om voor je paarden te zorgen. We delen een eenvoudig doel met iedereen in onze gemeenschap: een einde maken aan deze EHV-1 infectie met zo weinig mogelijk paarden die ziek worden."

Bron: Desert International Horse Park