FEI komt met rapport EHV-1-uitbraak in Valencia: "Er zijn fouten gemaakt"

FEI komt met rapport EHV-1-uitbraak in Valencia: "Er zijn fouten gemaakt"

De FEI heeft het eerste deel gepubliceerd van een driedelig verslag naar aanleiding van haar onderzoek naar de uitbraak van de neurologische vorm van het Equine Herpes Virus (EHV-1) in Spanje in februari 2021. De uitbraak leidde tot de dood van 18 paarden op het Europese vasteland en bevestigde gerelateerde gevallen in 10 landen: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Qatar, Spanje, Slowakije, Zweden en Zwitserland.

De FEI heeft toegezegd een volledig en transparant onderzoek in te stellen naar alle aspecten van de uitbraak en de volledige bevindingen openbaar te maken. Uit het onderzoek, dat gericht was op plaatsen waar zich gevallen voordeden die verband hielden met de uitbraak, is gebleken dat er op een aantal gebieden sprake was van systematische tekortkomingen en in het gepubliceerde verslag worden die gedetailleerd beschreven.

Om het verslag zo volledig mogelijk te maken, is het opgesplitst in drie delen. Het vandaag gepubliceerde deel van het verslag, deel 1, geeft een uitgebreid en feitelijk beeld van de uitbraak, met inbegrip van de reeks gebeurtenissen, oorzaken, taken en verantwoordelijkheden, en analyse. Er wordt geëvalueerd wat er goed is gedaan, waar er fouten zijn gemaakt en welke lessen er zijn geleerd.

Daarnaast wordt in deel 1 ingegaan op de verantwoordingsplicht, het gebrek aan paraatheid en de maatregelen die al zijn genomen om dat recht te zetten, waaronder versterkte bevoegdheden voor de FEI en aangescherpte regels. Ook het blokkeren van zieke en contactpaarden in de FEI-databank om verdere overdracht te voorkomen, het belang van risicobeoordeling, zowel vóór als na een uitbraak, regelgevende controles ter plaatse vóór een evenement en de oprichting van Emergency Response Units komen aan bod. Als bijlagen zijn diverse externe verslagen bijgevoegd.

Het 39 pagina's tellende verslag, plus 96 pagina's aan bijlagen, is opgesteld door FEI Veterinary Director Dr Göran Åkerström en Grania Willis, voormalig FEI Communications Director en nu Executive Consultant voor de FEI. Ook de FEI Veterinary Epidemiology Working Group en andere veterinaire deskundigen, FEI President Ingmar De Vos en Secretaris-Generaal Sabrina Ibáñez en de FEI Veterinary en Legal Departments hebben een bijdrage geleverd.

Deel 2 van het verslag, dat voorafgaand aan het FEI Sports Forum 2022 (25-26 april) zal worden gepubliceerd, gaat over de strenge maatregelen die zijn genomen om de terugkeer naar de sportcompetitie mogelijk te maken na de zes weken durende afsluiting van de internationale sport op het Europese vasteland door de FEI. In dit deel van het verslag zal de nadruk liggen op het reglement en het sanctiesysteem voor EHV-1, en zal de doeltreffendheid ervan worden geëvalueerd, evenals de elementen ervan die vervolgens zijn opgenomen in het FEI Veterinair Reglement 2022, dat is goedgekeurd tijdens de hybride algemene vergadering van de FEI in november 2021.

In deel 3 van het verslag, dat tijdens het FEI Sports Forum zal worden gepresenteerd, zal worden nagegaan hoe het nu verder moet, met inbegrip van mogelijke wereldwijde vaccinatieprotocollen. Professor Lutz Goehring, een wereldberoemde specialist op het gebied van infectieziekten bij paarden en met name EHV bij het Gluck Equine Research Center, zal zijn bevindingen over de voor- en nadelen van vaccinatie toelichten, waarbij de nadruk zal liggen op het wetenschappelijk bewijs of verplichte vaccinatie tegen EHV-1 bescherming biedt tegen uitbraken op FEI-evenementen. Deze presentatie zal worden opgenomen in Sessie 8: FEI Veterinary Regulations op Dag 2 van het FEI Sports Forum (26 april).

"Het rapport over de uitbraak van EHV-1 in Spanje vorig jaar is een belangrijk stuk werk dat een forensisch onderzoek biedt naar alle elementen van de uitbraak", aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos. "In het eerste deel van het rapport wordt gekeken naar wat er mis is gegaan en wat de FEI en onze gemeenschap hebben gedaan of hadden kunnen doen om de gevolgen en de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt en we moeten er allemaal van leren om ervoor te zorgen dat we nooit meer een uitbraak met zo'n verwoestende impact meemaken.

"Er moet verantwoording worden afgelegd en iedereen - ook de FEI - moet zijn deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen. Zoals u in de vandaag gepubliceerde tekst kunt zien, zal de FEI op basis van de inhoud van dit verslag individuele verantwoordelijkheden moeten vaststellen voordat er verdere mogelijke acties worden ondernomen. De juridische afdeling van de FEI zal een grondige analyse maken en de bevindingen van eventuele daaruit voortvloeiende juridische processen zullen te zijner tijd openbaar worden gemaakt.

"Het belang van de onderzoeksbevindingen en het rapport zelf zijn nog eens extra onder de aandacht gebracht door de huidige uitbraak in de Verenigde Staten, waardoor eens te meer duidelijk wordt dat het risico van EHV nooit nul zal zijn. Wat we op elk evenement en in elke stal moeten doen, is ervoor zorgen dat de juiste bioveiligheidsmaatregelen worden genomen voor de veiligheid van onze paarden. En we hebben nu de middelen om dat te doen, op voorwaarde dat we als gemeenschap samenwerken om de handhaving en naleving te waarborgen."

De FEI heeft grondig onderzocht of het onderzoek en het daaruit voortvloeiende rapport moesten worden uitbesteed of intern uitgevoerd. Dr. Göran Åkerström, veterinair directeur van de FEI, lichtte de beweegredenen hiervoor toe: "Uitbesteding aan een derde partij zou hebben betekend dat er een groep mensen had moeten worden gevonden en samengesteld met topdeskundigheid op het gebied van veterinaire epidemiologie en uitgebreide kennis van de wetgeving van de Europese Unie en de lidstaten. De groep zou dan volledig moeten worden geïnformeerd over elk aspect van de uitbraak voordat zij zelfs maar met hun werk zouden kunnen beginnen.

"Als internationaal bestuursorgaan stond de FEI in het middelpunt van de gebeurtenissen en was zij al in het bezit van de communicatie tussen alle partijen tijdens de gehele uitbraak. Een derde partij zou voor die informatie afhankelijk zijn geweest van het FEI-hoofdkantoor, wat het onderzoek, de productie en de uiteindelijke publicatie van het rapport nog meer zou hebben vertraagd. Daarom werd intern besloten dat het FEI-hoofdkwartier het onderzoek, de verzameling van het bewijsmateriaal en de opstelling van het verslag voor zijn rekening zou nemen.

Bron: FEI 

Klik HIER om het rapport te bekijken.