“Verbieden van antibiotica voor dieren gaat te ver”

“Verbieden van antibiotica voor dieren gaat te ver”

In de week van 13 september 2021 wordt er in het Europees Parlement gestemd over een motie die het gebruik van bepaalde antibiotica uitsluitend voor gebruik door de mens wil reserveren. Dat betekent dat we onze paarden niet meer kunnen laten behandelen met bepaalde antibiotica.

Het is namelijk mogelijk dat we de antibiotica van dieren via vlees of andere dierlijke producten binnen krijgen. “Ons lichaam kan dan resistent worden voor die antibiotica, wat betekent dat die bepaalde antibiotica niet meer als behandeling voor ons fuctioneert. In Nederland zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt voor het verminderen van het antibioticagebruik binnen de veehouderij en bij de dokter krijg je niet meer zomaar een antibioticakuur.”

“We hebben zeker nog een aantal stappen te nemen, maar in andere (Europese) landen zijn er grotere stappen nodig. Daarom bestaat de kans dat het Europese Parlement gaat besluiten om bepaalde antibiotica voor dieren te verbieden.”

Open brief

Wat betekent dit nu praktisch voor onze paarden? “Zij kunnen dan niet meer altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook kunnen bepaalde dierziektes die op mensen overdraagbaar zijn, niet meer goed behandeld worden. Dus ook voor onze gezondheid is deze motie gevaarlijk. Natuurlijk is de KNHS voor de gecoördineerde aanpak van antibioticaresistentie voor mens en dier, maar het verbieden van bepaalde antibiotica voor dieren gaat nu te ver.”

“Denken jullie er ook zo over? Laat je stem horen in het Europees Parlement en teken de open brief van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) vóór 6 september! Ik heb getekend!”

bron: KNHS