Transport van dure paarden: wie is verantwoordelijk bij een ongeval?

Transport van dure paarden: wie is verantwoordelijk bij een ongeval?

Stel je voor: je vervoert iemand anders zijn (dure) paarden en je krijgt een ongeval. Wie is in dat geval verantwoordelijk? We vroegen het aan Q&O verzekeringen die zich specialiseren in de paardensport! 


Eerst en vooral wensen wij u te duiden op de regelgeving ter zake. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van CBC-BCP > Informatie > Federale dossiers > Transport van paarden.Hier komt u alles te weten omtrent de regelgeving die normen heeft vastgelegd (documenten die aanwezig moeten zijn, geschiktheid van het paard voor transport, vervoermiddelen, behandeling van de paarden en transportomstandigheden, beschikbare oppervlakte, reis- en rusttijden, het journaal, Europees reglement betreffende de bescherming van dieren tijdens transport, …).

Wanneer we het verzekeringstechnisch bekijken, dan maken we een onderscheid in vervoer uitgevoerd tegen betaling (vervoer voor rekening van derden) en vervoer uitgevoerd zonder betaling (vervoer voor eigen rekening).Vervoer uitgevoerd zonder betaling behelst namelijk ook vervoer dat wordt uitgevoerd door particulieren of door andere, zoals vervoer van eigen paarden, zoals vervoer van paarden van andere particulieren, met hun eigen voertuig of met het voertuig van een derde, vervoer uitgevoerd in het kader van een hobby, recreatieve activiteit of sport (competitie/wedstrijd) en vervoer met als bestemming of herkomst een dierenartspraktijk/dierenkliniek uiteraard steeds zonder betaling.

- Vervoer uitgevoerd tegen betaling (vervoer voor rekening van derden)Alhoewel op basis van art. 17.4f van het CMR-verdrag de vervoerder ontheven is van aansprakelijkheid als gevolg van het vervoer van levende dieren, kan de professionele vervoerder een evenementenverzekering inclusief laden en lossen nemen die beperkt schade dekt aan vervoerde paarden eigendom van derdenZo behoort volgende evenementenverzekering alvast tot de mogelijkheden : deze biedt dekking van evenementen inclusief laden en lossen en meer specifiek voor schade in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval, in geval van een door een bevoegde dierenarts/dierenkliniek uitgevoerde euthanasie ten gevolge van een ongeval, in geval van dierenartskosten ten gevolge van een ongevalEchter valkuilen blijven : schade aan en/of verlies aan paarden bij ziekte, bij koliek, bij diefstal, héél beperkte verzekerde bedragen enz.

De enige oplossing die absolute gemoedsrust geeft aan de eigenaar belanghebbende van het vervoerde paard : verzeker uw paard of pony 24/7 zelf voor eigen schade als voor schade aan derden, dit kan op individuele basis maar ook op collectieve (*) basis (waarbij de jaarpremie flink interessanter wordt). Professionele equine verzekeringscontracten waarborgen immers het risico van transport of het nu over land, lucht of zee gaat, mee. J(*) bvb. sportstal neemt een collectieve verzekering op vrijwillige basis voor gestalde paarden of pony’s.

- Vervoer uitgevoerd zonder betaling (vervoer voor eigen rekening)Een goede raad, goede afspraken maken goede vrienden. Indien het transport uitgevoerd wordt zonder enige betaling, is het belangrijk dat beide partijen voor het vervoer duidelijk schriftelijk afspreken.In dergelijke schriftelijke overeenkomst kan je opnemen :· Dat het vervoer uitgevoerd wordt zonder enige vorm van betaling· Hoe je omgaat met aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring rekening houdend met het gratis vervoer.

Ook hier adviseren wij hetzelfde : de enige oplossing die absolute gemoedsrust geeft aan de eigenaar belanghebbende van het vervoerde paard : verzeker uw paard of pony 24/7 zelf voor eigen schade als voor schade aan derden, dit kan op individuele basis maar ook op collectieve (*) basis (waarbij de jaarpremie flink interessanter wordt). Professionele equine verzekeringscontracten waarborgen immers het risico van transport of het nu over land, lucht of zee gaat, mee. J(*) bvb. sportstal neemt een collectieve verzekering op vrijwillige basis voor gestalde paarden of pony’s.

Bij deze helpen wij u als gespecialiseerde hippische verzekeringsmakelaar graag verder. Neem vrijblijvend contact op met dé specialist in België : Q&O HORSE INSURANCE a division of Q&O VERZEKERINGEN N.V. uit Waregem. Stefaan Desimpel (stefaan@qeno.be) – Tine Weyme (tine@qeno.be)