Studie WBFSH: Belgische fokker geeft jonge (& buitenlandse) hengsten de kans!

Studie WBFSH: Belgische fokker geeft jonge (& buitenlandse) hengsten de kans!

Een nieuw rapport van het WBFSH heeft aangetoond dat de fokkerij in niet-Europese landen sterk in de lift zit. Tussen 2020 en 2021 groeide het aantal niet-Europees gefokte paarden met 4,6% tot 1.508.076 geregistreerde paarden. Tussen 2021 en 2022 kende dat aantal opnieuw een groei van 0,9% tot 1.521.989 geregistreerde paarden.

Het rapport van het WBFSH wil daarmee een duidelijk inzicht geven in hoe de evolutie van de paardensport fokkerij, met focus op de drie Olympische disciplines, jumping, dressuur en eventing, meer en meer aandacht krijgt buiten het Europese vasteland.

In Europa zelf is de registratie minder accuraat, zo blijkt. Echter toont de studie aan dat het aantal gefokte paarden in Nederland veruit boven het Europese gemiddelde ligt met ruim 600.000 paarden in 2022. Polen en Spanje volgen in de ranking.

Belgen blijven jonge hengsten kansen geven!

De Belgische fokkerij kenmerkt zich dan weer  omdat het vaak kansen geeft aan buitenlands gekeurde hengsten en ook net gekeurde hengsten. De Belgische fokker, is net als de Duitse een liefhebber van het sportieve experiment, klinkt het. In Nederland primeren de eigen gekeurde hengsten, net als in Frankrijk. 

Opvallend is dat de Spaanse fokkerij heel sterk op zijn eigen hengsten rekent, zowel bewezen als nieuw, waarbij de Britse fokker meer voordeel gunt aan jonge, niet-Britse hengsten.

Aantal geboren veulens in dipje na COVID-19

De nummer vier leveranciers van de Europese fokkerij zijn zonder meer, Duitsland, Nederland, België en Spanje - zo blijkt uit het rapport. Uit de studie van het aantal geregistreerde veulens, gerapporteerd aan de WBFSH, blijkt dat 2021 een piek was bij zowat alle Europese landen, wat betreft geboortes van veulens. Die piek was een sterkte groei (zeker in België) ten opzichte van 2019, maar kende in 2022 een terugval, behalve in Duitsland!

De dressuursport blijft de koploper in de fokkerij. De meeste stamboeken, die aangesloten zijn bij het WBFSH, nemen het dressuur op in hen programma. Maar liefst 94,7%. 93,3% neemt ook de springsport op in het fokkerijprogramma.

Om fouten uit te sluiten hebben 91% van de stamboeken ondertussen DNA analyses verplicht gemaakt. Fokken met vers sperma blijft de voorkeur genieten.

Het volledig rapport alsook de studie van genetische ziektes en de sociale licentie van onze sport, volgens het WBFSH leest u in de volgende editie van de Paarden Gazet