Inge Carton: “Een Belgische Riders Club zou al een stap in de goede richting zijn”

Inge Carton: “Een Belgische Riders Club zou al een stap in de goede richting zijn”

Tijdens de nabespreking van het debat met de FEI over de recente controversiële reglementswijzigingen (Jump-Off 10: The Debate - Part I) werd duidelijk dat de twee grootste pijnpunten liggen bij de toegankelijkheid en communicatie van de FEI naar te buitenwereld toe. Als dit wordt opgevangen door een Riders Club (IJRC) naar de FEI, dan is Carton van mening dat dit ook kan worden opgevangen door een (Belgische) nationale Riders Club.