In memoriam: Walter Van Echelpoel

In memoriam: Walter Van Echelpoel

Met droefheid meldt Paardensport Vlaanderen het overlijden van Walter Van Echelpoel. Walter Van Echelpoel heeft zijn sporen verdiend in de Vlaamse paardensportwereld.  


Gedurende vele jaren was hij actief binnen de VOR, waar hij jarenlang bestuurslid was.  Nadien verhuisde hij naar Oost-Vlaanderen waar hij jarenlang een mandaat opnam in de springcommissie van HROV.  Gedurende vele jaren was hij samen met zijn vrouw Lydie jurylid op de jumpings van VOR en HROV en tevens op nationaal niveau.

Enkele jaren terug stopte hij deze activiteiten en nam de nodige rust samen met Lydie.

We wensen alle nabestaanden veel sterkte bij dit verlies vanwege het ganse Equnews-team.