In kaart: Hier zijn paarden besmet in België gelinkt aan uitbraak Valencia

In kaart: Hier zijn paarden besmet in België gelinkt aan uitbraak Valencia

Een onderzoek van het Equi Focus Point Belgium leert dat ondertussen een 5-tal uitbraken van het EHV-1 virus in België te linken zijn met de uitbraak in Valencia. Het meldpunt werd door de Belgische paardensector in het leven geroepen om in samenwerking met DGZ en Arsia meer diagnostiek bij paarden te geven. (Lees ook: Waarom EHV-1 uitbraak een grotere economische domper is voor de paardensport dan COVID-19)

België geeft het voorbeeld: zo kan meer openheid er uit zien. Op het meldingsportaal dat geleid wordt door Dr. Annick Gryspeerdt is te zien dat België vorige week al vier uitbraken uitbraken had die te linken zijn met Valencia. De laatste vaststelling dateert van 28 februari in West-Vlaanderen.Verder zijn er gevallen vastgesteld in regio Luik, Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.Meteen valt ook op dat sinds januari reeds verschillende EHV-4 meldingen werden genoteerd. Deze variant van rhino zorgt vaak voor respiratoire stoornissen. De eerste melding van EHV-1 dateert van eind januari in Luik. In dezelfde stal werden toen meerdere paarden besmet.In kaart, gemelde besmettingen gelinkt aan Valencia


Gryspeerdt schrijft over de Valencia-terugkeerders: “Momenteel zijn er in België reeds verschillende paarden vanuit Valencia aangekomen die op dit moment ziektesymptomen vertonen. Wij raden ten stelligste aan om alle paarden die vanuit Valencia teruggekomen zijn in strikte quarantaine te plaatsen voor drie weken, ongeacht of deze ziektetekenen vertonen of niet. Ook paarden die geen symptomen vertonen kunnen het virus meebrengen en verspreiden. Verder dienen bij enige verdenking of voor het opheffen van de quarantaine de nodige testen uitgevoerd worden om uit te sluiten dat deze paarden besmettelijk zijn.”De dierenarts benadrukt: “Een negatieve neusswab sluit een infectie niet uit, de replicatie ter hoogte van de neus kan sterk beperkt zijn in tijd. Om een zo zeker mogelijke diagnose te bekomen, dient eveneens een PCR uitgevoerd te worden op ongestold bloed bij een negatieve neusswab.”