In een moeilijke verzekeringsmarkt toch een verzekeringsaanbod embryo – ongeboren veulen

In een moeilijke verzekeringsmarkt toch een verzekeringsaanbod embryo – ongeboren veulen

Het fokkerij seizoen staat weer voor de deur. Wat is er mooier om als fokker je prachtige veulentjes te zien dartelen in de weide of je hoop volledig in te zetten op een embryo via embryo transplantatie of ICSI ... Helaas lopen de kosten van het fokken vaak snel op, en zo  ontstaat het verzekerd belang voor de fokker.

De voorbije jaren bood de verzekeringsmarkt oplossingen, echter te veel schades en te hoge verzekerde bedragen die vergoed zijn geweest, zorgden voor een onevenwicht bij de verzekeraars, bijgevolg minder of géén verzekeringsaanbod meer wanneer je je embryo wil verzekeren.

Tijd dus om te herbronnen, misschien wel realistischer verzekeren. In die zin géén verzekeringsoplossing méér voor diepvriesembryo’s, maar wèl een goede oplossing voor embryo’s, ongeboren veulens waarbij de merrie minstens enige tijd drachtig is.

Om een blijvend verzekeringsaanbod embryo – ongeboren veulen te realiseren, is het ook noodzakelijk om de verzekerde bedragen meer af te stemmen op een vergoeding die de belangrijkste gemaakte productiekosten van het veulen dekt.

Wat dekt een dergelijke verzekering ?

Het verlies van de foetus tijdens de dracht door om het even welke reden, het verlies van de foetus in geval van sterfte van de moeder, het verlies van het veulen tijdens het veulenen, het overlijden van het veulen gedurende (keuze) dagen na de geboorte.

Wanneer kan de verzekeringsdekking aanvangen en wanneer eindigt die ?

Bijvoorbeeld vanaf de 91ste dag van de dracht of vanaf de 5e maand van de dracht tot bijvoorbeeld 7 dagen na de geboorte of zelfs langer bijvoorbeeld 120 dagen na de geboorte

Wat dient een dergelijke verzekering te vergoeden ?

100 % van de verzekerde waarde

Hoe wordt die verzekerde waarde best vastgelegd ?

Het best door met de gespecialiseerde verzekeraar een aangenomen waarde te onderhandelen

Welke documenten wenst de gespecialiseerde verzekeraar om tot een verzekeringscontract te komen ?

In regel een recent dierenartscertificaat waaruit blijkt dat de merrie drachtig is eventueel met echografie (foto’s), historiek van de draagmerrie (aantal levende veulens gedurende laatste 3 jaar), copij factuur dekgeld zijn de belangrijkste aan te leveren documenten

Bij deze helpen wij u als gespecialiseerde hippische verzekeringsmakelaar graag verder met het oog op een vrijblijvende offerte. Neem gerust contact op met de spécialist in België : Q&O HORSE INSURANCE a division of Q&O Verzekeringen N.V. uit Waregem

Stefaan Desimpel (stefaan@qeno.be) – Tine Weyme (tine@qeno.be)