Fokken we teveel op papier? "Het is niet omdat er 1.60m staat dat de merrie dat ook succesvol sprong!"

Fokken we teveel op papier? "Het is niet omdat er 1.60m staat dat de merrie dat ook succesvol sprong!"

In de laatste editie van JUMP-OFF werd er onder andere dieper ingegaan op de Belgische fokkerij. Je hoort het vaak... die merrie heeft 1.60m achter haar naam staan in de pedigree... In feite een fout van de data leveranciers. Correcter is de merrie haar prestaties te evalueren aan een succesratio, zoals bij Jumpr App wordt gedaan. "Het is niet omdat de merrie op papier 1.60m sprong, dat ze dat ook met succes deed," klinkt het. "Daarom is het belangrijk na te gaan hoe succesvol de merrie wel echt was op dit niveau. Te weinig wordt er nog echt naar de combinatie van hengst en merrie gekeken en te vaak beslist het papier, ergens is dat je eigen fokkerij vernauwen..."

"We moeten opletten dat we de paarden waar we met fokken ook nog echt kennen. " gaat de discussie verder. "De echte fokkers die aan de basis liggen van het Belgische fokkerij succes kenden de merrie vaak door en door en wisten zo welke eigenschappen ze dienden uit te vergroten, of welke ze juist moesten compenseren. Vandaag is de 'economische' fokker te vaak bezig met hoeveel 1.60m paarden er op het papier staan in de moederlijn. Maar het is niet omdat er 1.60m naast de naam staat dat ze dat niveau ook daadwerkelijk succesvol wisten af te leggen."

"Bovendien," wordt er genuanceerd... "Het niveau is niet alles. Kijk naar Clinton." vult Jan Vermeiren aan. "Ik ben jarenlang 'zot' geweest van die hengst, maar hij geeft niet het eenvoudigste karakter door. Vandaag zal je me niet snel meer met Clinton zien fokken. Dat karakter trekje is immers te prominent aanwezig in de nafok. Die eigenschappen zie je niet op het papier staan trouwens!"

Herbekijk nu de laatste JUMP-OFF editie