Eigenaars/uitbaters van hippische centra opgelet! Hoe omgaan met aansprakelijkheid en verzekeringen? Al je vragen beantwoord!

Eigenaars/uitbaters van hippische centra opgelet! Hoe omgaan met aansprakelijkheid en verzekeringen? Al je vragen beantwoord!


U bent eigenaar of huurder van hippische gebouwen en infrastructuur, uw heeft dagelijkse hippische activiteiten, u heeft daartoe gespecialiseerd personeel op uw payroll, dan heeft u nood aan een duidelijke overeenkomst (*) met uw klanten die het best nauw aansluit met een op maat verzekeringscontract zaakschade (equine property) en een op maat verzekeringscontract aansprakelijkheid (equine liability).

Uw equine property verzekering dient uw hippisch centrum te beschermen tegen brand en aanverwante gevaren, storm, hagel sneeuw en ijsdruk, glasbreuk, waterschade, botsing, natuurkrachten en dergelijke en biedt een minimale dekking voor schade aan gestalde paarden (*) ; opgelet : ga voor een zo compleet mogelijke dekking afgestemd op uw risico’s

 Uw equine liability verzekering dient duidelijk al uw activiteiten te omvatten en biedt het best ook een oplossing indien uw activiteiten ook deelname aan wedstrijden behelst.  Deze verzekering dient u te beschermen zowel voor schade tijdens uw uitbating als voor schade door en aan toevertrouwde paarden.

 Een goede raad: goede afspraken maken goede vrienden.  Daarom is het belangrijk dat u en uw klant voor de samenwerking duidelijk schriftelijk afspreken.  Stel daarom een stallings- of trainingsovereenkomst op.

In dergelijke overeenkomst kan je onder meer volgende zaken opnemen :

·         Welke diensten levert de pensionhouder en tegen welke prijs (bvb. stallen, voeden, op weide plaatsen, in stapmolen steken, opleiden, berijden , voorbereiden op wedstrijden, trainen, deelnemen aan wedstrijden, …)

·         Welke kosten blijven bij de eigenaar van het paard (bvb. hoefsmid, dierenarts, dierenkliniek, …)

·         Welke dierenarts moet er gecontacteerd worden als de pensionhouder de eigenaar van het paard niet kan bereiken

·         Hoe ga je om met aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring – Wie neemt welke verzekering en voor welke bedragen

Adviseer en begeleid uw klanten in het nemen van een verzekeringscontract die hun gestald paard waarborgt voor hun marktconforme waarde. Hierdoor zal uw klant bij overlijden correct vergoed worden los van uw verzekering. Uw aansprakelijkheidsverzekering als stalhouder zal namelijk niet altijd tussenkomst bieden, enkel in het geval U een aanwijsbare fout maakt met het overlijden tot gevolg. Een overlijdensverzekering biedt de eigenaar 24/7 dekking en zal een eventuele weigering van uw aansprakelijkheidsverzekeraar opvangen.

 

Het geheel van voormelde zorgt zeker voor gemoedrust bij alle partijen en vermijdt conflicten, dit is een proactieve en professionele aanpak. Bij deze helpen wij u als gespecialiseerde hippische verzekeringsmakelaar graag verder! 

 Neem vrijblijvend contact op met dé specialist in België : Q&O HORSE INSURANCE a division of Q&O Verzekeringen N.V. uit Waregem

Stefaan Desimpel (stefaan@qeno.be) – Tine Weyme (tine@qeno.be)