Arbeidsongevallenverzekering in de hippische sector, een tikkende tijdbom

Arbeidsongevallenverzekering in de hippische sector, een tikkende tijdbom

Artikel 49 eerste lid 'Arbeidsongevallenwet' verplicht werkgevers om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze wet, daterend van 10 april 1971, regelt alles in verband met het arbeidsongeval in de private sector. Maar hoe is dat dan van toepassing op de paardensport?


De arbeidsongevallenverzekering is een bij wet verplichte verzekering die ervoor zorgt dat de werknemers vergoed worden voor de lichamelijke schade en medische kosten veroorzaakt door een ongeval tijdens het werk of op de weg naar en van het werk. 


Conform artikel 49 Arbeidsongevallenwet dekt de verzekeringsonderneming alle risico’s bij arbeidsongeval voor alle werknemers in dienst van een werkgever en voor alle werkzaamheden (artikel 49 zevende lid Arbeidsongevallenwet), uitsluitingen zijn uit den boze.

De centrale vraag is inderdaad of de werknemer die het ongeval heeft, onder de wet op de arbeidsovereenkomst valt (zijnde onder gezag, leiding en toezicht staat) of niet.


Wat dus met grooms en ruiters die paardrijden en aan wedstrijden deelnemen op vraag van hun werkgever ?


Virtueel gezag is echter voldoende, er zijn in de rechtspraak tal van cases waarbij een dergelijk ongeval wordt geherkwalificeerd als arbeidsongeval (en de verzekeringsonderneming arbeidsongevallen dus verplicht moet tussen komen).


Voor werkgevers in de hippische sector : kijk uw verzekeringscontract arbeidsongevallen na, controleer of de verzekerde activiteiten beantwoorden aan uw risico (bijvoorbeeld : lesgeven is niet hetzelfde als het trainen en uitbrengen op wedstrijd van paarden)


Echter, verzekeringsondernemingen staan vandaag niet te springen om een dergelijke arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, dit gezien het beperkt aantal verzekerden en de minder goede ervaringen (die blijken uit schadestatistieken).

 

Voor alle verdere info, neem vrijblijvend contact op met dé specialist in België : Q&O HORSE INSURANCE a division of Q&O VERZEKERINGEN N.V. uit Waregem

Stefaan Desimpel (stefaan@qeno.be) – Tine Weyme (tine@qeno.be)