Glenn Maes: "We blijven hard werken om wedstrijden voor amateurs mogelijk te maken"

Glenn Maes: "We blijven hard werken om wedstrijden voor amateurs mogelijk te maken"

Een korte blik op de aanbevelingen die momenteel voor de paardensport gelden, leerde ons dat er momenteel enkel toelating is om CSI-events te laten plaatsvinden. We trokken met die bemerking naar Glenn Maes van Paardensport Vlaanderen. Is het immers zo dat er niet op nationaal niveau gesprongen mag worden en dat enkel jumpingruiters in actie kunnen komen? 

"Eind vorig jaar hebben we van de minister de toelating gekregen om alle internationale wedstrijden in november en december te laten doorgaan. Op dat moment stonden er enkel nog CSI's op de planning en werd dit dus zo in de aanbevelingen opgenomen. In het begin van dit jaar hebben we de aanvraag voor alle internationale evenementen opnieuw ingediend", gaat hij verder. 

"Lokaal hadden burgemeesters vorig jaar ook andere profactiviteiten toegelaten en ondertussen hebben we ook al toelating gekregen voor profactiviteiten op nationaal niveau. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld nationale dressuurwedstrijden of andere disciplines op nationaal niveau kunnen doorgaan. Dus om concreet op jullie vraag te antwoorden: ja de Silvers en Golds in Lier kunnen gewoon doorgaan voor profruiters. Er zijn ook profwedstrijden in andere disciplines toegelaten als er toelating is van de gemeentelijke overheden", vertelt Maes. 

"We staan bijna dagelijks in contact met Sport Vlaanderen en het kabinet om de situatie verder op te volgen want we moeten nu eenmaal dag na dag inspelen op een wijzigende situatie. We werken uiteraard ook verder aan een opening voor amateurwedstrijden. We trachten dat in de eerste versoepelingen te krijgen", geeft de voorzitter van Paardensport Vlaanderen nog als hoopgevend signaal.


Foto: archief