Corona: Versoepeling lesgeven

Corona: Versoepeling lesgeven

Na tussenkomst van de FOD Economie heeft Sport Vlaanderen haar maatregelen licht aangepast. In het kader van de toegelaten dienstverlening aan particulieren is het toegelaten dat een privélesgever privélessen geeft in openlucht aan maximaal 3 klanten tegelijk (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten.

Sport Vlaanderen vermeldde hier uitdrukkelijk bij dat het initiatief voor een privéles bij de klant moet liggen. Het verbod op georganiseerd sporten voor sportbeoefenaars vanaf 13 jaar blijft immers nog steeds van kracht.

Wij vragen met aandrang om dit op een veilige, verstandige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Het blijft nog steeds een uitzondering en we mogen niet vergeten dat we ons in een lockdown bevinden.

Bron: 

Paardensport Vlaanderen