Na een grondig onderzoek heeft de rechter in Barmbeck geconcludeerd dat B. zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid, wat heeft geleid tot lichamelijk letsel. Verder oordeelde de rechtbank dat B. zich schuldig maakte door de medewerker onmiddellijk te ontslaan na het ongeval. "Vermoedelijk in de hoop zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Hij vervalste de handtekening van de medewerker op een eigen gemaakt document dat zijn aansprakelijkheid verwierp."

De staleigenaar werd daarom niet alleen voor grove nalatigheid maar ook voor valsheid in geschrifte veroordeeld.

bron: bild.de