Françoise Thiry verlengt contract manager Belgische menners niet

December 8, 2017

Eind december 2015, aanvaardde Françoise Thiry de nieuwe rol van ‘manager mennen’,  ze tekende hiervoor een contract van 2 jaar.

Gedurende twee jaar heeft Françoise Thiry deze taak vrijwillig uitgevoerd, met veel ernst, toewijding en passie. Ze werd al snel DE referentiepersoon voor de wedstrijdmenners et in het bijzonder voor zij die betrokken zijn bij internationale wedstrijden en verschillende kampioenschappen.

Tijdens de nationale commissie van eind december 2017 kondigde Françoise Thiry aan dat ze om gezondheidsredenen haar contract niet zal verlengen.

De nationale commissie zal in de nabije toekomst haar beslissing over de opvolging van Françoise Thiry bekendmaken.

Equnews /

KBRSF